Auktorisationsbevis

I den här e-tjänsten kan du som är auktoriserad elinstallatör hämta ditt auktorisationsbevis. 

Du behöver ha ett BankID för att kunna använda tjänsten.

Ditt auktorisationsbevis kommer att skapas som en PDF, vilken du kan skriva ut, spara eller skicka via e-post. Har du ingen PDF-läsare finns en kostnadsfri hos Adobe, se https://get.adobe.com/se/reader/